Make your own free website on Tripod.com

 

"Batlag", sa Tanay, Rizal
1987 oil on canvas 54x96, in private collection

Kakaunti na lamang ang natitirang tanawin na tulad nito, at tuluyang maglalaho kapag patuloy nating ipagwawalang- bahala na pagyamanin ang kalikasan. Ganito kalinis at marahil ay mas maganda pa rito ang Ilog Pasig noong panahon ni Rizal. Unti-unting namatay ang Ilog Pasig dahil ginawang tambakan ng sari-saring basura at dumi, lalo na ng mga nangga-galing sa pabrika.

Bawa't nilalang sa mundo—tao, hayop, at halaman—ay binigyan ng Poong Maykapal ng kani-kanilang kaluluwa, bagama't ang uri ay may mga malaking pagkaka-iba. Hindi man natin naririnig ang kanilang daing, lubos na nagdurusa ang mga kaluluwa ng kahayupan at mga halaman sa tuwing niyuyurakan natin ang kalikasan. Dinggin natin ang kanilang hibik na para manding awit na tulad ng "Mutya ng Pasig".

Anumang pagbabago na ikagaganda, ikasasama ng ating kapaligiran, walang ibang makikinabang kundi tayo rin, at ito ang ating maiiwang pamana sa ating mga anak, apo, at ang mga isisilang pa lamang. Hindi pa huli ang lahat, nguni't kailangan nang baguhin ang mga maling pag-uugali.

 

Back to Galleria ni Don Genaro

Back to HOME