Make your own free website on Tripod.com

Binhi ng Kabuhayan, 1997, 18 x 24 oil on canvas, private collection

 

Mula kay Kakang-Gata

Parang kay sarap kainin ng mais na nasa larawan, nguni't hindi dapat kainin ang mga nakasabit na mais sapagka't ang mga butil nito ay siyang magsisilbing binhi sa susunod na pagtatanim. Sa ganda ng mga butil ng mga binhing mais na ito, nakatitiyak kaya tayo na maganda rin ang kalalabasan ng mga pananim? Marahil. Sabi nila ang mangga ay hindi nagbubunga ng santol, na ang kahulugan ay maganda ang bunga kung maganda ang binhi. Nguni't may mga pagkakataon na may mga tanim na ang bunga ay mais na bungi-bungi. Maihahambing natin ito sa mga magulang na maituturing na mabuting binhi nguni't nagkakaroon ng mga supling na baluktot. Ito ang sumasagi sa aking isipan kapag naririnig ko ang kantang "Anak" ni Freddie Aguilar. Ano ang nangyari at bakit nagkaganoon ang buhay ng anak na mistulang mutya ng kanyang mga magulang?

Ang tinig na naririnig sa awiting nasa pahinang ito ay kay Necie Tanner at ang tumutugtog ng gitara ay ang kanyang asawang si James. Para sa akin ay mas makahulugan at mas bagay ang tinig ng isang babae para sa kantang ito. Si Necie at James Tanner ay kabilang sa "Bad Moon Band" kung saan si James ang lead guitar at si Necie naman ang bass guitar, at silang dalawa rin ang vocalists. Ang URL ng kanilang banda ay http://www.badmoonband.com

Maraming salamat, Necie at James!

Back to Galleria ni Don Genaro

Back to HOME