Make your own free website on Tripod.com

MAG-INA SA SILANGANAN, 1992 , oil on canvas, 24 x 36

 

Mula kay Kakang-Gata

Sino ang pinaka-magandang babae para sa isang lalaki? Wala nang iba kundi si Nanay, para sa isang sanggol, bata, o may gulang na. At kahit na may asawa na, para sa isang lalaki ay si Nanay pa rin ang pinakamagandang dilag, bagama't kadalasan ay ang kanyang asawa at ina ng kaniyang mga anak ang siya nang tinataguriang "Nanay". Isa lamang ang kahulugan nito, na ang tunay na kagandahan ay hindi iyong pambalat na kaanyuan lamang kundi ang nasa puso at diwa ng isang nilalang.

Kahit tambakan ng isang kilong make-up ang mukha ng isang babae, panandalian ang mandarayang ganda na natatamo. Masdan natin ang mukha at buong kaanyuan ng babae sa larawan. Simple ang kanyang kaayusan at isang tingin pa lamang ay tiyak na hindi siya nabibilang sa isang mayamang angkan.

Ngayon, ihambing natin ang larawan ng babaeng ito sa mga larawan ni Gloria Arroyo na madalas makita sa mga pahayagan, magasin, at ipinaskel pa sa lahat ng kalye noong nakaraang eleksyon. Sino ang mas maganda sa kanilang dalawa?

Walang duda, na higit ang ganda ng babae sa larawan, sapagka't ang pagmamahal at pag-aaruga sa kanyang anak at mga mahal sa buhay ay nakasalarawan sa kanyang buong kaanyuan.

Sa kabilang dako, lalong nagkapaghihimagsik ng kalooban na tunghayan ang mga larawan ni Gloria Arroyo, ang kanyang mamahaling damit at alahas na hindi kailanman malalasap ng pangkaraniwang Pilipino, kahit na ipunin nila ang lahat ng kinikita nila sa isang buong taon. Anumang panandalian at mandarayang ganda ang naibigay ng make-up at kasuotan kay Gloria, pangit ang nakikitang larawan ang larawan ng isang pangulo ng pamahalaang mapang-linlang, ganid,at walang pakialam sa paghihikahos at pagdurusa ni Juan de la Cruz.

Habang minamasdan, lalong... nagdurusa sa walang kahihinatnang paghihintay na tuparin ni Gloria Arroyo ang kanyang mga pangako na ibsan ang paghihirap ng bansang Pilipinas.

 

Back to Galleria ni Don Genaro

Back to HOME