Make your own free website on Tripod.com

Pahangin

Mula kay Kakang-Gata

Hindi naglalaro ang mga bata sa larawan. Matama silang nagmamasid sa ginagawang "pahangin" at marahil ay kaagad sasagi sa ating isipan na ang mga batang ito ang magpapatuloy ng pagsasaka sa bukid.

Ang awiting "Itanong mo sa mga Bata" ng grupong "Asin" ay masaya at magiliw na ipinaalala sa atin ang lumipas nating kabataan. Nguni't ano pa ang dapat nating itanong sa mga bata? Sila ba'y ating tinatanong kung ano ang kanilang pangarap sa buhay? Tinatanong ba natin ang mga tinedyer na nasa mataas na paaralan o kaya'y iyong mga nagaaral sa pamantasan kung ano ang kanilang pananaw sa nangyayari sa Pilipinas ngayon?

Sinasabing makikita ang kaayusan o kaguluhan ng isang bansa mula sa kalagayan ng mga bata at kabataan. Nakalulumbay isipin na walang inaasahan magandang hinaharap ang kabataan ng Pilipinas sapagka't sila ang tagapagmana ng kabulukang ginagawa ng gubyerno, hindi lang ng pamahalaan ni Gloria Arroyo kundi mula pa kay Aguinaldo. Kung tutuusin, lalo pang dapat ikalungkot na karamihan sa atin ay walang nalalaman kung ano ang mga nagsasalimbayan sa kanilang isip at kamalayan. Kung wala tayong nalalamang tungkol dito, walang ibang dapat sisihin kundi ang ating sarili, sapagka't hindi natin ginawang gawi ang makipagusap sa kanila, na para bang walang halaga ang nasa kanilang kaisipan.

Itanong natin sa mga bata at sa mga kabataan kung anong uri ng lipunan ang pangarap nila para sa Pilipinas. Itanong din natin sa kanila kung ano ang ating magagawa upang tulungan silang abutin ang mga pangarap na iyon. At tayo'y makinig, tunay na makinig!

Back to Galleria ni Don Genaro

Back to HOME