Make your own free website on Tripod.com

Kuwentong Kutsero

Tuwing hapon puno ng tao ang magkabilang bangko sa harap ng tindahan ni Aling Tinay. Laging masigla ang usapan lalo na kapag pulitika ang usapan,ang paboritong paksa ng kutserong si Mang Ambo, ng jeepney driver na si Ka Berto, at ng istambay na si Pidong. Madalas na napapasali sa usapan ang mga bumibili dahil gusto nilang batikusin ang kanilang narinig. Tulad ngayon, napunta sa usapang pulitika ang reklamo ni Aling Doray na mas marami ang umuutang kaysa nagbabayad kaagad ng binibili.

 

Utang ng Utang
ni Kakang-Gata

Pidong: Sige na naman, Aling Doray, pautang muna ngayon.

Aling Doray: Isang kilometro na ang haba ng listahan mo, utang na naman!

Mang Ambo: Oo nga naman, Doray, pautangin mo na si Pidong. Balang araw, doble pa ang ibabayad niya....

Aling Doray: Balang araw? Ang ibig mong sabihin, pag-puti ng uwak at pag-itim ng tabak!

Mang Ambo: Hindi hahaba ang listahan ng utang ni Pidong kung wala kang tiwalang mababayaran niya iyan balang araw, hindi ba!

Pidong: Tumpak ang sinabi mo, Mang Ambo. Salamat naman at ipina-alaala mo kay Aling Doray. Kaunting panahon na lang at mababayaran ko ang lahat ng utang ko, may interes pa!

Aling Doray: Kow... ewan ko ba kung bakit ako naniwala sa iyong malapit mo nang makuha ang mamanahin mo, eh sa tingin ko wala pang balak ang mga magulang mo na ipagkatiwala sa iyo ang mga ari-arian ninyo!

Mang Ambo: Doray, naman, hindi mo ba alam na malapit na ring mag-asawa iyang si Pidong. Samakatuwid, may ipambabayad na siya!

Aling Doray: Anong koneksyon ng pag-aasawa ni Pidong sa mga utang niya?

Mang Ambo: Aba'y malaki. Iyong magiging asawa, anak, at apo ni Pidong ang magbabayad. Tingnan mo nga iyang si Gloria Labandera na idolo mo, utang dito at utang doon. Badbad na sa utang ang Pilipinas, uutang naman ngayon ng 5 bilyong dolyar mula sa Tsina!

Ka Berto: Sa Tsina ba,'ka mo!

Pidong: Oo, Ka Berto. Kung natatandaan mo bumisita si Arroyo sa Tsina, kasama pa nga ang buong pamilya pati na yung mga yaya ng apo at isang katutak na alalay.

Aling Doray: Teka, teka nga... bakit ba mukhang inihahambing mo si Pidong kay Arroyo samantalang wala akong makitang pagkakapareho nila. Kay layo ng agwat nila, aba!

Ka Berto: Diyan ka nagkakamali, Doray. Walang ipinagkaiba iyang si Pidong at iyang idolo mong si Gloria Labandera kung pangungutang ang pag-uusapan.

Pidong: Ang ibig sabihin ni Ka Berto, pareho lang kami ni Presidente Gloria kung mangutang, pareho kaming mayroon ng tinatawag na "ability to pay".

Aling Doray: Santamaria santisima! Nangangarap ka dahil wala kang "ability to pay".

Ka Berto: Sa tingin mo ba naman, Doray, ay mayroong "ability to pay" iyang si Arroyo?

Aling Doray: At bakit naman wala?

Mang Ambo: Wala talaga, dahil wala nang laman ang kaban ng bayan. Inubos na nila sa kurakot.

Aling Doray: Hindi pa sinasagot ni Ambo ang tanong ko... bakit niya sinabing si Arroyo ay walang "ability to pay".

Mang Ambo: Wala talaga, dahil ang ipinangangalandakan ni Arroyo na pambayad ay ang likas yaman ng Pilipinas na mismong Tsina ang kukuha sa pamamagitan ng pagtatayo ng minahan at mga industriya na ang lahat ng puhunan ay sa Tsina. Samakatuwid, ang tunay na may-ari ay Tsina.

Pidong: Ang ibig sabihin ni Mang Ambo, hindi utang ang 5 bilyong dolyar kundi paunang bayad lang.

Aling Doray: Paunang bayad sa ano, sa mga minahan at pabrika?

Mang Ambo: Naku, Doray, idilat mo ang iyong mga mata! Pina-parsela na ni Arroyo ang Pilipinas! Paunang bayad iyan sa mga bahagi ng Pilipinas kung saan ang nagmamay-ari ng lupa at mga nakatirik na pabrika at minahan ay Tsina!

Ka Berto: Maliwanag na ang magbabayad ng mga inutang niya ay hindi lang tayo kundi yung mga isisilang pa na aabot yata ng taong 2500 ay nagbabayad pa rin!

Pidong: Aling Doray, salamat dito sa ipinautang mong Coca-Cola at potato chips.... malapit nang mabayaran ang mga utang ko.... pagdating ng Tsina sa Pilipinas! (sabay lakad ng mabilis para makalayo sa tindahan)

Aling Doray: Hoy! Pidong, bumalik ka rito, damuho ka! Ibalik mo yang mga kinuha mo... Pidoooonggggg !!!!

Hanggang sa muling pagkikita!

Gloria Labandera

Back to HOME