Make your own free website on Tripod.com

Pahina ni D'Yumu Yuko

 

   

Salamat sa inyong pagdalaw!

Sa ngayon, karamihan sa mga panulat sa pahinang ito ay akda ng aking kaibigang si Nora Albarruga na nagsisilbing tapagsalin ng wika sa bansang Hapon. Bilang pagkilala sa makahulugang paninilbihan ni Nora bilang tagapagsalin para sa mga OFW na nasa bansang Hapon ay pinili ko ang larawan ng dalawang isda na tila nahihirapang mag-uusap na marahil, at salamat sa tagapagsalin ay nagkaintindihan rin.

Ang mga kuwentong akda ni Nora Albarruga ay halaw sa kanyang mga karanasan bilang tagapagsalin. Sana ay maibigan ninyo at magbigay-llinaw sa mga isyu at suliranin na dinaranas ng mga OFW, hindi lamang ng mga naninilbihan sa bansang Hapon kundi na rin ng mga OFW sa iba't ibang dako ng daigdig.

Back to HOME