Make your own free website on Tripod.com

Galleria
ni
Don Genaro

Bagama't masasabing "a picture paints a thousand words", may mga kaisipang hindi mailarawan kaya't kinakailangan kong ipahayag sa pamamagitan ng panulat—kuwento, tula, kaya'y sanaysay. Ang mga larawang ito ay ilan lamang sa mga natapos ko nang ipinta na sana'y magbigay-lugod sa inyo.

Bawa't larawan ay may kani-kaniyang pahina kung saan matatagpuan ang aking mga panulat at komentaryo, pati na rin ang mga sanaysay at kuru-kuro ng ibang manunulat sa pahinang "Varde". Malugod ko ring inaanyayahan ang mga bumabasa na ito na magbigay ng kanilang panulat na maari ipadala sa akin sa gdloyola2002@yahoo.com o sa valkyrie47no@yahoo.com

I-click ang alinmang larawan upong tumungo sa mga pahina.

               

 

                  

 

              

                

 

             

Back to HOME